Bestuurswisseling 2021-2022

Bestuurswisseling 2021-2022

Dit jaar worden alle drie de functionarissen gewisseld. 

André neemt het voorzitterschap over van Wim.  
Ronald neemt penningmeesterschap over van Jos en Erik het secretariaat van Enrico. 

Deel deze post